MISKANT ROMUL.PL

CZYSTA ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

energia przyszłości

Nowa oblicze Europy i Polski to nowoczesne, ekologiczne myślenie o przyszłości energetycznej. 

To ogromne zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii, szczególnie na wydajną biomasę. 

Wśród energetycznych roślin szczególne atrakcyjny jest Miskant Olbrzymi. Jest mało wymagający i bardzo wydajny.

Zajmujemy się jego sprzedażą i uprawą od lat. 

Pragniemy podzielić się z Tobą naszą wiedzą, tak abyś i Ty mógł odnieść korzyści z uprawy Miskanta.

Prognozuje się, że ok. 90% energii odnawialnej będzie w 2025 r. pozyskiwane z biomasy, 

w tym z plantacji roślin energetycznych. Nie przegapmy szansy uczestniczenia w tej energetycznej rewolucji.oferta

Kompleksowa usługa założenia plantacji (badanie gleby, dostarczenie sadzonek, nasadzenie) z 95% gwarancją powodzenia nasady.


Sprzedaż sadzonek korzeniowych (rhizomów)
Miskanta M116.


Doradztwo teoretyczne i praktyczne w zakresie uprawy.

Zakładanie, nadzór i pielęgnacja plantacji.

Badania gleby pod kątem przydatności (kwasowości i zasobności) pod uprawę miskanta.

Operujemy na rizomach Miskanta odmiany M116, o wiele odporniejszej od zwykłego Miskantusa, wyhodowanej specjalnie do uprawy w warunkach polskiego klimatu. M116 nie gubi w ogóle liści w okresie zimowym, liście pozostają na źdźble aż zbioru, podczas gdy tradycyjne odmiany tracą do 20% plonów.

Oferowane przez nas sadzonki (rhizomy - karpki) produkowane są przez odpowiedni i umiejętny podział podziemnych karp korzeniowych na mniejsze fragmenty. Wyprodukowane w ten sposób sadzonki gwarantują powodzenie plantacji w kolejnych latach.

budowa

Miskant jest wieloletnią trawą kępową. Cześć nadziemna składa się z kilkudziesięciu do ponad stu grubych (ok. 1 cm), sztywnych, wypełnionych gąbczastym rdzeniem źdźbeł o wysokości 200-350 cm. Duża zawartość ligniny i celulozy powoduje znaczną odporność na uszkodzenia mechaniczne i zapobiega wyleganiu w okresie zimowym. Liście są długie spłaszczone lancetowate wyrastają z węzłów, ciemnozielone z białym pasem wzdłuż nerwu głównego i bardzo długo utrzymują się na roślinie, w przypadku odmiany M116 przez cały okres zimowy. Kwiatostany nie wytwarzają nasion, a w klimacie polskim, do nadejścia zimy, nie wykształcają się i są schowane w pochwach liściowych.

Triploidalny gatunek Miscanthus giganteus, może być rozmnażany, jedynie wegetatywnie, za pomocą podziału podziemnych kłączy (rhizomów) lub poprzez sadzonki otrzymane z kultur "in vitro". Wzrost rośliny, rozmnażanej przy pomocy sadzonek korzeniowych, rozpoczyna się od kiełkowania pąków, których powinno być minimum 3-4.

Charakterystyczną cechą, są silnie rozbudowane podziemne kłącza i głęboki system korzeniowy, sięgający do 2,5m, który powoduje efektywne pobieranie z gleby składników pokarmowych i wody.

Nie występuje w tej roślinie proces wyradzania lub degradacji, ze względu na brak chorób grzybowych, bakteryjnych, wirusowych i szkodników.

miskant olbrzymi

(Miscanthus giganteus)

Roślina energetyczna przeznaczona do bezpośredniego spalania oraz surowiec do brykietowania i peletowania, zwany trzcina chińską lub trawą słoniową. Pochodzi z krajów Dalekiego Wschodu. W Europie uprawiana od ok. 50 lat, początkowo jako roślina ozdobna, a od kilkunastu lat na wieloletnich plantacjach, jako roślina energetyczna.

Jedna z nielicznych roślin o mechanizmie fotosyntezy typu C4, który poprzez zwiększenie stężenia dwutlenku węgla w komórkach i likwidacji fotooddychania, cechują się większą wydajnością fotosyntezy i szybszą produkcją biomasy.

Miskant jest triploidalnym mieszańcem międzygatunkowym, który doskonale plonuje w warunkach europejskich. Rośliny nie tworzą nasion, rozmnażane są wegetatywnie w wyniku podziału łodyg podziemnych (rizomów) lub za pomocą klonowania in vitro.

wydajność

Może osiągnąć wysokość 3,5 m w ciągu jednego sezonu. Plon suchej biomasy z jednego ha wynosi około 25 ton (od 12 do 34 ton z ha w zależności od warunków glebowo-klimatycznych).
Uprawy osiągają maksymalną wydajność w trzecim roku wegetacji, plony zbierać można ponad 15 lat od założenia plantacji.

Założenie plantacji i ochrona miskanta w pierwszym roku wymagają pewnych nakładów finansowych - na hektar potrzeba 10 tys. roślin, sadzonych w odstępach 1m.

wartość energetyczna

Wartość energetyczna Miskanta w formie nieprzetworzonej wynosi 14-15GJ/tonę, przy wilgotności średniej 18-20%. Charakteryzuje się tylko 2% zawartością popiołu powstającego podczas spalania i wysoką kalorycznością, do 80% wartości energetycznej węgla kamiennego.
W Polsce systematycznie zwiększa udział w rynku paliw, jako idealny wsad do bloków energetycznych dedykowanych do wyłącznego spalania biomasy. Wymieszany w stosunku 1:1 z węglem może być użyty jako paliwo w niezmodyfikowanych elektrowniach i elektrociepłowniach.