MISKANT ROMUL.PL

CZYSTA ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

sadzenie i uprawa


stanowisko - może być uprawiana, po każdej roślinie, nawet po miskancie

nawożenie - przy zakładaniu plantacji wiosna stosować 50 kg P2O5, 120 K20/ha i nie nawozić azotem

uprawa rośliny - przygotowanie stanowiska typowe jak dla każdej innej uprawianej rośliny zakończone orką zimową na głębokość 20 - 25 cm. Wczesną wiosną rozsiać nawóz i przed wysadzeniem spulchnić glebę, (agregowanie i bronowanie).

sadzenie - dysponujemy materiałem sadzeniowym Miskantusa, czyli sadzonkami korzeniowymi (rhizomy), pochodzącymi z plantacji matecznikowych selekcjonowanych, szczególnie w kierunku odporności na niskie temperatury zimowe. Na plantacji produkcyjnej, optymalnie - na 1m2 powinna znajdować się 1 roślina. Ze względu na kępowy charakter Miskantusa po 2 roku trwania plantacji zaobserwujemy całkowite opanowanie stanowisk przez rośliny. Sadzenie dokonuje się przede wszystkim mechanicznie za pomocą wyspecjalizowanych sadzarek. Przyjmuje się, że najlepszy termin sadzenia dla Wielkopolski to kwiecień - maj, w zależności od warunków agrotechnicznych.

pielęgnowanie - zabiegi pielęgnacyjne praktycznie ograniczają się do eliminacji chwastów w pierwszym roku uprawy. Można prowadzić odchwaszczanie mechaniczne lub chemiczne. Przed wschodami miskanta bez obawy można stosować herbicydy totalne typu ROUNDUP, natomiast po wschodach do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować CHWASTOX, LINTUR, GRANSTAR, MUSTANG, a jednoliściennych (perz, owies głuchy, chwastnica, włośnice) środki o nazwie TITUS i ATTRIBUT.

zbiór - biomasę najlepszej jakości na cele energetyczne uzyskuje się ze zbioru wiosennego miskanta. Użycie sieczkarni samobieżnej do zbioru kukurydzy na kiszonkę jest najprostszym sposobem zbioru biomasy. Przy zbiorze dwuetapowym wykorzystuje się kosiarki dyskowe i prasy do słomy rolujące lub kostkujące.

uwagi ogólne - Miskanta optymalnie uprawia się na kompleksach gleb klasy IV, choć dobre plony, przy odpowiednim nawożeniu można uzyskać na glebach klas niższych (V i VI). Ważnym czynnikiem jest pH gleby i za najlepsze przyjmuje się 6 - 7. Nie zaleca się sadzić Miskanta na stanowiskach podmokłych i zalewowych.

Lekkie gleby generalnie sprzyjają plantacji, ponieważ jest to roślina ciepłolubna i szybko może zacząć wegetację, by jesienią uzyskać optimum plonu biomasy, czyli nawet 20 ton na 1ha. Bardzo ważnym aspektem uprawy Miskantusa jest pogoda, która nie ma wpływu na wegetację dorosłej rośliny.

Na przykład dość powszechne, majowe susze nie mają wpływu na wegetację Miskanta, gdyż ma on bardzo głęboki i rozbudowany system korzeniowy, sięgający aż do 2,5m w głąb gleby. Za to coroczne, letnie, obfite opady deszczu są czynnikiem bardzo sprzyjającym wzrostowi, podczas gdy żniwujący zboża rolnicy przeklinają niepogodę.

Często spotykanym pytaniem jest likwidacja plantacji, otóż odpowiednia dawka herbicydu totalnego całkowicie niszczy rośliny, po których stanowisko glebowe jest wolne od chwastów, a co ważne bardzo zasobne w próchnicę, co zostało przez nas sprawdzone doświadczalnie.